dijous, 21 de febrer de 2013

Servei d'assessorament

El programa Qualifica't ha estat suprimit. Actualment, les persones interessades en aquest procés poden sol·licitar el servei d'assessorament en la formació professional que s'informa a continuació.
Un cop finalitzat l'assessorament, les persones interessades poden sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
+ informació