Autoconeixement

CLOE: Definiu el vostre objectiu professional. SOC Test per ajudar a definir el teu objectiu professional 

Conèixer les feines. Fixes professionals. SOC Us oferim 210 fitxes informatives sobre ocupacions del mercat laboral, detallant la descripció de tasques.

¿Lo tienes claro? 195 ocupaciones para elegir tu profesión

 

orient't.cat

Avalua el teu potencial professional. Porta22 Test per ajudar a definir el teu objectiu professional

Diccionari de competències clau. Porta22 En el Diccionari de competències trobaràs característiques personals relacionades d'una forma causal amb l'èxit en un determinat lloc de treball. El Diccionari està constituït per 21 competències, les més valorades en el món laboral actual. Cadascuna de les competències està desglossada en 4 nivells d'assoliment.

Els sectors econòmics. Porta22 Conèixer els diferents sectors econòmics, les seves tendències i pautes de transformació i les oportunitats professionals que generen són aspectes crucials per a una presa de decisions adequada en el context de desenvolupament de la teva carrera. Amb aquest objectiu, aquí podràs trobar tot un conjunt de continguts que et permetran aproximar-te a la realitat econòmica i d'ocupació de 24 sectors econòmics.