dijous, 18 desembre de 2014

Llistat de cursos de formació ocupacional aprovats a les entitats del Vallès Occidental
BADIA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE BADIA
Anglès: atenció al públic


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
BARBERA DEL VALLÈS
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
Anglès: atenció al públic
CERDANYOLA DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques


Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques


Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG


Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG


Fuster/a tancaments metàl·lics i de PVC


Muntador/a d'estructures metàl·liques


Sistemes microinformàtics


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

FUNDACIÓ ASCAMM
Disseny d'eines de processat de xapa


Preparador/a programador/a de màquines eines amb CNC

FUNDACIÓ PRIVADA SANT JORDI DE CATALÒNIA PER DISCAPACITATS
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
MONTCADA I REIXAC
ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN, SL
Activitats auxiliars de magatzem


Organització i gestió de magatzems
POLINYÀ
AJUNTAMENT DE POLINYÀ
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents


Gestió i control de l'aprovisionament


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
RUBÍ
SERVEIS I ASSESSORAMENT CEMFORMACIÓ, SL
Gestió integrada de recursos humans


Activitats administratives en la relació amb el client


Activitats de venda

AJUNTAMENT DE RUBÍ
Anglès: gestió comercial


Organització i gestió de magatzems


Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques


Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió


Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials


Eficiència energètica d'edificis


Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques


Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques


Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG


Mecanització per arrencament de ferritja


Serveis de bar i cafeteria


Treball Domèstic


Atenció sociosanitària a persones al domicili


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SABADELL
AESFORM, SLL
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis

CATALANA DE DIDACTICAS AUDIOVISUALES, SL
Activitats de gestió administrativa

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I SERVEIS, SL
Finançament d'empreses


Activitats auxiliars de magatzem


Gestió i control de l'aprovisionament


Seguretat dels sistemes d'informació

POBEDA PEREZ ANNA
Anglès financer

AJUNTAMENT DE SABADELL
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria


Gestió integrada de recursos humans


Anglès: atenció al públic


Organització i gestió de magatzems


Confecció i publicació de pàgines web


Mediació comunitària


Atenció sociosanitària a persones al domicili

FUNDACIÓ ASCAMM
Mecanització per arrencament de ferritja

AJUNTAMENT DE SABADELL
Eficiència energètica d'edificis


Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
Activitats de venda


Fleca i Brioixeria


Pastisseria i confiteria

DISSENY EDUCATIU, SL
Assistència en la gestió dels procediments tributaris


Activitats de gestió administrativa


Anglès: atenció al públic


Confecció i publicació de pàgines web

AUTOESCOLA LASFALT, SC
Conductor/a de vehicles classes C1-C


Conductor/a de camions amb remolc classe E


Conductor/a de vehicles classe D


Transport de viatgers per carretera (CAP)

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU
Serveis de bar i cafeteria

ESCOLA TÈCNICA DEL VESTIR, SL
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents


Anglès: atenció al públic


Confecció i publicació de pàgines web
SANT CUGAT DEL VALLÈS
GERIATRIA DEL VALLÈS, SL
Atenció sociosanitària a persones al domicili


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

SANT CUGAT ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIS, SL
Màrqueting i compravenda internacional

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Anglès: atenció al públic
SANTA PERPETUA DE MOGODA
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Anglès: atenció al públic


Anglès: gestió comercial
TERRASSA
FUNDACIÓ PRIVADA CECOT FORMACIÓ
Anglès: atenció al públic


Anglès: gestió comercial


Organització i gestió de magatzems


Màrqueting i compravenda internacional


Atenció al client, consumidor i usuari

L'ESTUDEM JBF, SL
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals


Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU
Gestió integrada de recursos humans


Anglès: gestió comercial


Confecció i publicació de pàgines web


Sistemes microinformàtics

ACTIUHUMÀ, SL
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals


Confecció i publicació de pàgines web


Atenció sociosanitària a persones al domicili


Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

FUNDACIÓ PRIVADA CECOT FORMACIÓ
Anglès: atenció al públic


Francès: atenció al públic


Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO)


Activitats auxiliars de magatzem


Confecció i publicació de pàgines web

FOMENT DE TERRASSA, SA
Activitats auxiliars de comerç


Activitats de venda


Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques


Serveis de bar i cafeteria

AUTOESCOLA MATADEPERA, SL
Conductor/a de vehicles classes C1-C


Conductor/a de camions amb remolc classe E


Conductor/a de vehicles classe D


Transport de viatgers per carretera (CAP)


Transport de mercaderies per carretera (CAP)

FUNDACIÓ PRIVADA CECOT FORMACIÓ
Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics


Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins

SANT DOMENEC SAVIO
Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU
Mosso/a de magatzem i reposador/a


Activitats auxiliars de magatzem


Organització i gestió de magatzems


Operacions bàsiques de restaurant i bar


Serveis de restaurant

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I SERVEIS, SL
Conductor/a de vehicles classes C1-C


Conductor/a de vehicles classe D

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU
Activitats auxiliars de magatzem

FOMENT DE TERRASSA, SA
Operacions auxiliars de fabricació mecànica


Elaboració de productes farmacèutics i afins
VILADECAVALLS
SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU
Operacions bàsiques de càtering


Serveis de restaurant