dimarts, 22 d’abril de 2014

Oferta formativa prevista per a l'any 2014 dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)

Per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a les oficines de treball.

Disponible l’oferta formativa prevista per a l'any 2014 dels vuit Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del SOC distribuïts per tot el territori català. L'activitat formativa que els CIFO duen a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris.