dimarts, 12 de febrer de 2013

Les prestacions per desocupació al Vallès Occidental i els seus municipis. Desembre de 2012

L’informe presenta les dades sobre prestacions per desocupació provinents
del “Servicio Público de Empleo Estatal” (SPEE) amb el 31 de desembre de
2012 com a data més actualitzada.
La informació disponible permet saber, per tots els municipis de la comarca
i amb dades molt recents, quin percentatge de desocupats reben
prestacions i de quin tipus són. Així mateix es pot veure la seva evolució al
llarg dels últims anys.