dijous, 22 de novembre de 2012

AJUNTAMENT DE BARCELONA Administració general 68 places d'Auxiliar administratiu

Plaç per apuntar-se fins el 19/12/2012
Sistemes de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d'avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari
Torn reservat: Reservades quatre places per a persones amb discapacitat
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC