dimarts, 9 d’octubre de 2012

Taxa d’atur del Vallès Occidental i els seus municipis. Setembre 2012

Augment dels desocupats: 85.589 persones registrades, 413 més que el juliol i 5.071 mésque un any enrere. La taxa d’atur es situa al 17,86%, una dècima més alta que el mes anterior.

6 municipis continuen amb una taxa d’atur superior a la mitjana catalana.

Variació mensual negativa a les dones (+0,3%) i als homes (+0,7%). La taxa d’atur femenina continua per sobre la masculina, 2,7 punts superior.

Badia del Vallès es situa en el 27,36 % d'atur.

+ informació