dijous, 11 d’octubre de 2012

Pre-selecció de personal docent per a formació ocupacional al Vapor Llonch de Sabadell

Procés de pre-selecció de persones candidates, supeditat a les convocatòries 2012-2013,  com a personal docent per impartir accions de formació ocupacional i contínua de les següents especialitats formatives