dilluns, 20 d’agost de 2012

Preinscripció a l' IOC

Calendari de matrícula Curs 2012-2013 

  • Graduat en educació secundària del 4 al 12 de setembre del 2012

  • Batxillerat del 5 al 13 de setembre del 2012

  • Formació professional (segon semestre) del 15 al 26 de novembre del 2012

  • Curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior del 13 al 21 de setembre del 2012

  • Curs de preparació de les proves d'accés a la universitat del 23 al 29 de gener de 2013

Informació detallada