dimecres, 22 d’agost de 2012

El teu cos: un aliat per comunicar-te millor

La majoria de persones que van a una entrevista de feina o participen en una dinàmica de grup, es centren principalment en la part purament verbal de la comunicació. Però tenint en compte que gran part dels missatges que emetem són no verbals, és important dedicar una especial atenció als següents aspectes d’aquest altre tipus de llenguatge:


POSTURA
, convé que sigui oberta. Evita creuar les cames i els braços, ja que denota una actitud de tancament i autoprotecció. L’estat d’ànim i la postura estan molt relacionats; una postura recta denota confiança i també et dona més energia per afrontar l’entrevista.
GESTOS, està comprovat que les persones més expressives que acompanyen el seu discurs amb gestos tenen més carisma. Mostra les teves mans i deixa que els teus gestos apareguin de forma natural, és la millor manera d’acompanyar el teu discurs i de donar una imatge oberta i franca.
PARALINGüÍSTICA, aquí s’engloben l’entonació, la pronunciació, el volum, el ritme, la respiració i els silencis. Adaptar aquests punts a la situació i a les característiques del teu interlocutor donarà un atractiu extra a les teves paraules i crearàs més sintonia (o“rapport”) amb l’entrevistador.
PROXÈMICA, és molt important respectar l’espai personal dels nostres interlocutors. Aquest espai es reduirà de manera espontània quan més confiança i simpatia hi hagi entre les persones.
MIRADA,  el contacte visual amb l’ interlocutor és bàsic per generar fluïdesa des del primer moment d’una entrevista. Així mateix, els ulls, a través dels moviments oculars que defineix la PNL, donen molta informació sobre el procés mental que està tenint una persona.
SOMRIURE,  quan és autèntic mostra optimisme i seguretat i també ajuda a trencar el gel en els primers moments d’una entrevista.
A tenir en compte:
  • Els micropicors facials i corporals són senyals emeses pel cervell en forma de picor que delaten emocions i pensaments que no ens atrevim a verbalitzar. Apareixen de manera molt ràpida i són molt difícils de controlar.
  • Les microexpressions facials al igual que els micropicors apareixen de manera espontània i poden durar un quart de segon. Paul Ekman a través del sistema de codificació facial (FACS) va definir i estudiar aquestes moviments involuntaris.
  • Es transmet més integritat i honestedat al fer una afirmació quan la cara, el cos, la mirada i la veu estan alineades cap a la mateixa direcció.
  • La part esquerra de la cara transmet molt més les emocions que la part dreta.
  • Quan es parla des del cor els gestos surten un segon abans que les paraules

Publicat per:
 Joana Sanz, Equip Tècnic del Centre per al Desenvolupament Professional Porta22 de Barcelona Activa