dijous, 31 de maig de 2012

Formació de persones adultes

Preinscripció dels nous alumnes escoles adults: del 14 al 22 de juny de 2012

Oferta formativa a Sabadell:


CFA Can Rull (08057011)
c. Gustavo Adolfo Bécquer, 24
08206 - Sabadell
Telèfon 937274344 - Fax 937275529
Públic
Serveis Territorials al Vallès Occidental

Ensenyaments impartits:
 • educació de persones adultes
     - adaptació de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes
 • formació de persones adultes
     - cicle de formació instrumental
 • formació de persones adultes. ensenyaments no reglats
     - formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'fp
     - formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'fp
     - informàtica - nivell inicial
     - informàtica - nivell usuari
     - llengua catalana
     - llengua estrangera anglès - nivell inicial
     - accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 • CFA La Concòrdia (08056997)
  c. Solidaritat, 21
  08206 - Sabadell
  Telèfon 937232864 - Fax 937232864
  Públic
  Serveis Territorials al Vallès Occidental

  Ensenyaments impartits:
 • educació de persones adultes
     - adaptació de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes
 • formació de persones adultes
     - cicle de formació instrumental
 • formació de persones adultes. ensenyaments no reglats
     - informàtica - nivell inicial
     - informàtica - nivell usuari
     - llengua castellana
     - llengua catalana
     - llengua estrangera anglès - nivell inicial
     - llengua estrangera anglès - nivell funcional
     - accés a la universitat per a majors de 25 anys

 • CFA La Creu de Barberà (08057001)
  c. Carders, 14
  08204 - Sabadell
  Telèfon 937116448 - Fax 937121503
  Públic
  Serveis Territorials al Vallès Occidental

  Ensenyaments impartits:
 • educació de persones adultes
     - adaptació de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes
 • formació de persones adultes
     - cicle de formació instrumental
 • formació de persones adultes. ensenyaments no reglats
     - formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'fp
     - informàtica - nivell inicial
     - informàtica - nivell usuari
     - llengua castellana
     - llengua catalana
     - llengua estrangera anglès - nivell inicial
     - llengua estrangera anglès - nivell funcional

 • CFA Torre Romeu (08055075)
  c. Anoia, 18, 1a. Planta
  08202 - Sabadell
  Telèfon 937275640
  Públic
  Serveis Territorials al Vallès Occidental

  Ensenyaments impartits:
 • educació de persones adultes
     - adaptació de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes
 • formació de persones adultes
     - cicle de formació instrumental
 • formació de persones adultes. ensenyaments no reglats
     - formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'fp
     - informàtica - nivell inicial
     - informàtica - nivell usuari
     - llengua castellana
     - llengua catalana
     - llengua estrangera anglès - nivell inicial
     - llengua estrangera anglès - nivell funcional 

 •  
  Enllaç buscador formació gencat: http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu 
  Preinscripció (clica aquí) 
  cerquem feina