dimecres, 26 de febrer de 2014

Informe de prestacions per desocupació al Vallès Occidental i els seus municipis. Desembre de 2013

A 31 de desembre de 2013, a la comarca es registren 82.394 persones desocupades. D’aquestes, el 40,2% (33.156) no reben cap tipus de prestació per desocupació. 
 
El percentatge de cobertura de les prestacions sobre les persones desocupades ha passat d’un 77,1% al juny del 2008, al 59,8% al desembre del 2013.