dimecres, 24 de juliol de 2013

Oferta formativa dels CIFO: setembre - desembre 2013

Per a les persones en situació de desocupació o en actiu inscrites en les oficines de treball.

Disponible l’oferta formativa per al període setembre - desembre als Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del SOC distribuïts per tot el territori català.
L'activitat formativa que els CIFO duen a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris.