divendres, 24 de maig de 2013

Oferta formativa dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional 2013

Per a persones en situació de desocupació o en actiu inscrites a les oficines de treball

Ja està disponible l’oferta formativa als vuit Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) distribuïts per tot el territori; cal adreçar-se directament als CIFO.

L'activitat formativa que els CIFO duen a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris.