dijous, 2 de maig de 2013

IOC Matrícula d'alumnat nou d'anglès

Es considera alumnat nou a tot/a alumne/a que no està cursant cap mòdul de l'IOC Idiomes durant aquest període de preinscripció .
L'IOC Idiomes és l'oferta educativa de les Escoles Oficials d'Idiomes d'anglès no presencial en la modalitat online, integrada a l'Institut Obert de Catalunya, per tal de facilitar l'extensió de l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.
  • La preinscripció en els mòduls 1A,1B,2A,2B , 3A i 3B s’haurà de fer efectiva entre el 2 i el 7 de maig de 2013.
  • El procés d'inscripció comporta la possibilitat de realització d'un test de nivell per tal de col·locar a les persones en el nivell adequat.
    + informació IOC anglès