dissabte, 3 de novembre de 2012

Formació contínua on-line: cursos subvencionats a Foment

Accés a la plana web de Formació Foment. Els cursos subvencionats estan marcats amb un triangle negre.
http://www.fomentformacio.com/?page_id=1030&taxo=tipus&nomtaxo=subvencionat