divendres, 19 d’octubre de 2012

CURSOS SEMIPRESENCIALS DE FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ EN TIC

CerTIC

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa en marxa per aquest exercici 2012, el programa CerTIC. Aquests cursos semipresencials de preparació a la certificació oficial en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan adreçats principalment a persones treballadores en situació d'atur, i que tinguin una formació consolidada del programari que es vulgui certificar.
El programa CerTIC té l'objectiu de certificar els/les alumnes en el marc de les TIC mitjançant programes i currículums oficials dissenyats per organitzacions referents d’aquest sector. Aquestes certificacions oficials aportaran als participants el valor afegit del reconeixement per part del cada dia més competitiu món professional, on les empreses busquen coneixements i habilitats certificables de manera contrastada per part de les persones treballadores que s’incorporin a les seves organitzacions.

Oferta formativa

Amb un total de 13 accions formatives, el programa CerTIC s'estructura en dues àrees d'especialització -segons els coneixements previs de l'alumne/a-, dins les quals es desenvolupen diferents competències i eines de les TIC.
 • Formació i certificació en eines TIC per a persones usuàries. Competències desenvolupades:
  • Microsoft Office 2010
   • Microsoft Word 2010 Nivell Intermig
   • Microsoft Word 2010 Nivell Avançat
   • Microsoft Excel 2010 Nivell Intermig
   • Microsoft Excel 2010 Nivell Avançat
   • Microsoft Access 2010
   • Microsoft PowerPoint 2010
     
 • Formació adreçada a professionals de les TIC. Competències desenvolupades:
  • Administració de Sistemes Operatius
   • Administració de Sistemes Operatius Windows Server 2008
   • Administració de Sistemes Operatius Linux LPI Nivell 1
   • Administració de Sistemes Operatius Linux LPI Nivell 2
     
  • Administració de Bases de Dades Relacionals
   • Administració de Bases de Dades SQL Server 2008
   • Administració de Bases de Dades Oracle
     
  • Programació d'Aplicacions web
   • Programació d'Aplicacions Web amb Visual Basic.NET
   • Programació d'Aplicacions en Java

Finançament

Cursos sense cost per als/a les alumnes.
Programa cofinançat pel Fons Social Europeu.

Descripció dels cursos

Metodologia
Els cursos presencials del programa CerTIC es duran a terme arreu de Catalunya, depenent de la demanda detectada i sempre i quan hi hagi demanda suficient per emplenar les aules. En aquest sentit, l'alumnat serà informat en tot moment del lloc i l'horari d'aquestes accions formatives.
La formació a distància (en línia) es farà mitjançant una plataforma virtual que permetrà als/a les alumnes estudiar sense necessitat de desplaçar-se al centre formatiu, tenint en tot moment el suport i l’ajuda del professorat.
La formació presencial i la formació en línia es desenvoluparan de forma simultània.

Durada

Serà diferent, en funció de les àrees d’especialització:
 • Entre 30 i 40 hores, per als cursos de l’àrea de formació i certificació en eines TIC per a persones usuàries.
 • Entre 60 i 80 hores, per als cursos de l’àrea de formació i certificació dirigida a persones professionals de les TIC.

Acreditació dels coneixements

 Un cop finalitzat el curs, els/les alumnes obtindran dos certificats diferents:
 • Certificat d’assistència i aprofitament, per als/les alumnes que superin l’avaluació contínua amb una qualificació mínima del 75% (nota que es considerarà com a “apte”).
 • Certificat oficial per als/a les alumnes que obtinguin la qualificació d’apte se’ls oferirà l’oportunitat de presentar-se -a una única convocatòria- a l’examen de certificació oficial del curs realitzat. En concret, els certificats oficials als què poden optar són els següents:
  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • Linux Professional Institute
  • Microsoft Certified Professional (MCP)
  • Oracle Certified Java Programmer
  • Oracle Database 11g: Administration I

Persones destinatàries

Aquesta formació s’adreça principalment a persones treballadores no ocupats/des demandants d'ocupació, tot i que algunes de les places podran ser destinades a persones treballadores en actiu -però mai en un percentatge superior al 15% de les places del curs-.
Les persones interessades en participar hauran de complir els següents requisits:
 • Estar inscrit/a en qualsevol Oficina de Treball
 • Tenir un compte d’adreça electrònica
 • Poder disposar d’ordinador amb connexió a Internet durant el temps que duri la formació en línia

Preinscripció i calendari dels cursos

L’oferta de cursos del programa CerTIC es desenvoluparà entre el novembre i desembre de 2012, depenent del curs i de la localitat.
La preinscripció s’obre el dia 18 d'octubre de 2012.
Les persones interessades en realitzar aquests cursos semi presencials de formació i certificació en TIC s'han de preinscriure en línia, clicant sobre aquest enllaç: www.certic.cat
Posteriorment, rebran un correu a la seva bústia electrònica on se’ls informarà si la seva sol·licitud ha estat acceptada o denegada i del dia i lloc es farà la prova de selecció.

Selecció de l’alumnat

Tots els/les alumnes hauran de passar una prova de selecció, la qual té com objectiu seleccionar a aquelles persones candidates que podran aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i el seu perfil professional.

Més informació

Per a més informació i qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a: www.certic.cat