dimarts, 16 d’octubre de 2012

BASES REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 90 MONITORS DE LLEURE PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA CAMPI QUI JUGUI (Manresa)

És objecte de la present convocatòria, la provisió mitjançant contracte de treball de durada determinada per obra o servei determinat, pel sistema de concurs, de 90 places de monitors de lleure per al Saló de la Infància Campi qui Jugui.
Les persones interessades presentaran sol·licitud conforme al model que se’ls facilitaràfins al dia 26 d’octubre de 2012.