dilluns, 2 de juliol de 2012

Ensenyament: Borsa de treball de personal d'administració i serveis

La borsa de treball de personal d'administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de juny al 5 de juliol de 2012

Categories professionals