dimecres, 11 de juliol de 2012

Cursos d'accés als cicles de grau mitjà i superior

Termini de preinscripció: del 9 al 13 de juliol
Els cursos de formació específics per a l'accés als cicles permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial; en el cas dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.
accés a la web del departament